Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa İHALELER 16 Mayıs 2017 1794 Görüntüleme

Antalya Aksu’da 2.5 milyon TL’ye satılık arsa!

Antalya Aksu’da 2.5 milyon TL’ye satılık arsa!

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Aksu’daki arsasını ihale suretiyle satıyor. Arsa için ihale 1 Haziran’da yapılacak..

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü DSİ hissesi veya hissesine düşen miktarı belirtilen arsayı satışa sunuyor. Tahmini bedeli 2.5 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 1 Haziran’da yapılacak.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden:

1 – Aşağıda yeri, niteliği ada ve parsel nosu, DSİ hissesi veya hissesine düşen miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz mal DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -ANTALYA da karşısında belirtilen tarih ve saatte ihale suretiyle satılacaktır.

2 – İhale, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 2886 sayılı ihale yasasının 45. Maddesi ve DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı Yönetmeliği hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 – Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı için aşağıda belirtilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında belirtilen hükümlere haiz olmaları ve ihale saatinden önce geçici teminatı, Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4 – İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale için yukarıda belirtilen Kanun Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlayacakları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubunu da içeren teklif zarflarını ihale tarih ve saatine kadar elden İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile olan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 – Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6 – İhale en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dahil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

7 – İhale ile ilgili ŞARTNAME, idaremizden 100.00 TL bedel karşılığı olarak alınabilir.

İlanen duyurulur.

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com
Gürmel GYO Emlak Danışmanlığı
* Neden Gürmel GYO
* Mutlu ve sıcak yuvanız için
* İstek ve Arzularınızı karşılamamız için
* İstediğiniz lokasyonda ihtiyacınız için
* Satılık ve Kiralıklarınız için
* Siz arkanıza yaslanmanız için
* Siz sadece tamam demeniz için
* Biz Buradayız ve Sizinleyiz
* Gürmel GYO 0532 683 63 04
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞIN
LÜKS KONUT UZMANIMIZLA İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
EN YAKIN ZAMANDA SİZİNLE İLETİŞİME GEÇİLCEK .